baner
 

 

STAŻE UCZNIOWSKIE JAKO INWESTYCJA
W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

 


 

Harmonogram form wsparcia

 
baner
 

 


 

Współpraca z przedsiębiorcami

staze loga

W ramach kontynuowania współpracy ZSTiO Nr 2 z przedsiębiorcami zrekrutowani uczniowie w ramach projektu „”Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” będą odbywali staż u pracodawców:
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w firmie Nowinex Z. Roczkalska, T. Jękosz sp. jawna z Jaworzna
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk oraz 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik robotyk w ZPUE S.A z Katowic.
Składamy naszym pracodawcom serdeczne podziękowania za możliwość kontynuowania współpracy.

 


 

Zakończenie rekrutacji

staze

W dniach 25 i 26 stycznia 2024 r. uczniowie mogli składać wnioski rekrutacyjne do projektu. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 12 uczestników projektu: 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik robotyk, 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk oraz 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.

Wyniki rekrutacji zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz przekazane drogą elektroniczną zakwalifikowanym uczniom. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

 


 

Rekrutacja do projektu

 

staze

Szanowni Uczniowie,
w załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie
- Formularz rekrutacyjny uczniów do projektu  - [pobierz]
- Deklaracja uczestnika projektu - [pobierz]

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i skorzystania z udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dniach 25 - 26 stycznia 2024 r.


 

Spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu „Staże uczniowskie jako inwestycja w zawodową przyszłość”

 

staze

W dniu 24 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” zorganizowane przez koordynatora projektu Panią Monikę Wilk. Spotkanie prowadziła Pani dyrektor Aldona Skubiszewska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas Technikum, którzy będą mogli brać udział w rekrutacji do projektu.

 

Celem projektu jest realizacja staży przez uczniów ZSTiO Nr 2, która pozwoli inaczej spojrzeć na przyszły zawód, zdobyć umiejętności, które zwiększą ich szanse na udział w krajowym i europejskim rynku pracy. Dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz technologii a także realizacja zadań w rzeczywistych warunkach zatrudnienia ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu edukacji. Udział w stażach pozwoli również na zapoznanie się z kulturą organizacyjną poszczególnych firm oraz regulacjami antydyskryminacyjnymi obowiązującymi w firmach.

W ramach projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus) 60 uczniów i uczennic będzie mogło skorzystać z płatnych staży zawodowych u pracodawców.

Podczas spotkania Pani dyrektor przekazała najważniejsze informacje dotyczące projektu, jego założeń, możliwości udziału, kryteriów rekrutacyjnych i odpowiedziała na pytania uczestników. Jednocześnie zachęciła do składania wniosków rekrutacyjnych w dniach 25, 26 stycznia 2024 r. oraz poinformowała, że szczegółowych informacji udziela Pani Monika Wilk.

 


 

Cel projektu

 

staze

Od stycznia 2024 r. w ZSTiO Nr 2 jest realizowany projekt „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach którego, uczniowie będą mogli skorzystać z płatnych staży zawodowych u pracodawców.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, 60 uczniów i uczennic (w tym 10 kobiet i 50 mężczyzn) Technikum Nr 4 należącego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, w okresie od stycznia 2024 roku do czerwca 2026 roku, w tym również w odniesieniu do grup znajdujących w niekorzystnej sytuacji.

 

ZSTiO Nr 2 będzie prowadziła procedury rekrutacyjne uczestników do staży uczniowskich oraz zapewni przygotowanie uczniów do odbycia stażu, nawiąże współpracę z przedsiębiorcami, którzy przyjmą uczniów na staż. Staże odbędą się m.in. w firmach i instytucjach, z którymi Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 współpracował, dzięki czemu profil branżowy przedsiębiorstwa będzie zbieżny z kierunkiem kształcenia uczestników projektu oraz odpowiednio dostosowany do zakładanego rozwoju kompetencji uczniów w projekcie. Realizacja staży uczniowskich pozwoli uczniom inaczej spojrzeć na swój przyszły zawód, zdobyć umiejętności, które zwiększą ich szanse na udział w krajowym i europejskim rynku pracy. Dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz technologii, a także realizacja zadań w rzeczywistych warunkach zatrudnienia ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu edukacji. Udział w stażach pozwoli również na zapoznanie się z kulturą organizacyjną poszczególnych firm oraz regulacjami antydyskryminacyjnymi obowiązującymi w firmach.

Planowane efekty projektu:
1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach.
2. Nawiązanie współpracy z pracodawcami, w celu doskonalenia procesu kształcenia w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy.
3. Popularyzacja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu: 288 112, 50 zł
Dofinansowanie: 259 301, 25 zł (w tym UE 244 895, 62 zł oraz Budżet Państwa 14 405 63 zł)
Wkład własny: 28 811, 25 zł
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.