baner
 

 

 UCZNIOWSKIE STAŻE JAKO INWESTYCJA
W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

 


 

Harmonogram form wsparcia

 
 
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Zakończenie stażu uczniowskiego

staz

Dnia 27 marca 2024 r. nasi stażyści zakończyli staż uczniowski, który odbywali u dwóch pracodawców:
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w firmie Nowinex Z. Roczkalska, T. Jękosz sp. jawna z Jaworzna,
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk oraz 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik robotyk w ZPUE S.A z Katowic
Uczniowie pogłębili swoją wiedzę oraz poszerzyli umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

 


 

Staż uczniowski

staze loga

Dnia 29 lutego 2024 r. uczestnicy projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” rozpoczęli staż w firmach: Nowinex Z. Roczkalska, T. Jękosz sp. jawna z Jaworzna oraz ZPUE S.A z Katowic.

Życzymy naszym stażystom, aby uzyskali doświadczenie zawodowe i nabyli umiejętności praktycznych, zwiększających ich szanse w krajowym i europejskim rynku pracy.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 


 

Przygotowania do rozpoczęcia stażu

staz

W ramach przygotowań do rozpoczęcia stażu uczestnicy projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” zostali zaopatrzeni w obuwie robocze, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz dokonali zakupu biletów miesięcznych.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie 


 

Współpraca z przedsiębiorcami

W ramach kontynuowania współpracy ZSTiO Nr 2 z przedsiębiorcami, zrekrutowani w ramach projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” uczniowie będą odbywali staż u następujacych pracodawców:
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w firmie Nowinex Z. Roczkalska, T. Jękosz sp. jawna z Jaworzna,
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk oraz 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik robotyk w ZPUE S.A z Katowic.

Składamy naszym pracodawcom serdeczne podziękowania za możliwość kontynuowania współpracy.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 


 

Zakończenie rekrutacji

W dniach 25 i 26 stycznia 2024 r. uczniowie mogli składać wnioski rekrutacyjne do projektu. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 12 uczestników projektu: 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik robotyk, 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk oraz 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.

Wyniki rekrutacji zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz przekazane drogą elektroniczną zakwalifikowanym uczniom.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 


 

Rekrutacja do projektu

 

Szanowni Uczniowie,
w załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie pdf

Formularz rekrutacyjny uczniów do projektu pdf

Deklaracja uczestnika projektu pdf

Informacja o przetwarzaniu DO przez ZSTiO 2 pdf

Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania DO pdf

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i skorzystania z udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 26 stycznia 2024 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie czekaj i zgłoś się już dziś! ZAPRASZAMY.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie


 

Spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość”

 

W dniu 24 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość”. Spotkanie prowadziła Pani dyrektor Aldona Skubiszewska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas Technikum, którzy będą mogli brać udział w rekrutacji do projektu.

Celem projektu jest realizacja staży przez uczniów ZSTiO Nr 2, która pozwoli inaczej spojrzeć na przyszły zawód, zdobyć umiejętności, które zwiększą ich szanse na udział w krajowym i europejskim rynku pracy. Dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz technologii a także realizacja zadań w rzeczywistych warunkach zatrudnienia ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu edukacji. Udział w stażach pozwoli również na zapoznanie się z kulturą organizacyjną poszczególnych firm oraz regulacjami antydyskryminacyjnymi obowiązującymi w firmach.

W ramach projektu „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 60 uczniów i uczennic będzie mogło skorzystać z płatnych staży zawodowych u pracodawców.

Podczas spotkania Pani dyrektor przekazała najważniejsze informacje dotyczące projektu, jego założeń, możliwości udziału, kryteriów rekrutacyjnych i odpowiedziała na pytania uczestników. Jednocześnie zachęciła do składania wniosków rekrutacyjnych w dniach 25, 26 stycznia 2024 r. oraz poinformowała, że szczegółowych informacji udziela Pani Monika Wilk.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 


 

Cel projektu

 

Od stycznia 2024 r. w ZSTiO Nr 2 jest realizowany projekt „Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach którego, uczniowie będą mogli skorzystać z płatnych staży zawodowych u pracodawców.

Wartość projektu: 288 112, 50 zł
Dofinansowanie: 259 301, 25 zł (w tym Unia Europejska 244 895, 62 zł oraz Budżet Państwa 14 405 63 zł)
Wkład własny: 28 811, 25 zł
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, 60 uczniów i uczennic (w tym 10 kobiet i 50 mężczyzn) Technikum Nr 4 należącego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, w okresie od stycznia 2024 roku do czerwca 2026 roku, w tym również w odniesieniu do grup znajdujących w niekorzystnej sytuacji.

ZSTiO Nr 2 będzie prowadziła procedury rekrutacyjne uczestników do staży uczniowskich oraz zapewni przygotowanie uczniów do odbycia stażu, nawiąże współpracę z przedsiębiorcami, którzy przyjmą uczniów na staż. Staże odbędą się m.in. w firmach i instytucjach, z którymi Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 współpracował, dzięki czemu profil branżowy przedsiębiorstwa będzie zbieżny z kierunkiem kształcenia uczestników projektu oraz odpowiednio dostosowany do zakładanego rozwoju kompetencji uczniów w projekcie. Realizacja staży uczniowskich pozwoli uczniom inaczej spojrzeć na swój przyszły zawód, zdobyć umiejętności, które zwiększą ich szanse na udział w krajowym i europejskim rynku pracy. Dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz technologii, a także realizacja zadań w rzeczywistych warunkach zatrudnienia ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu edukacji. Udział w stażach pozwoli również na zapoznanie się z kulturą organizacyjną poszczególnych firm oraz regulacjami antydyskryminacyjnymi obowiązującymi w firmach.

Planowane efekty projektu:
1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach.
2. Nawiązanie współpracy z pracodawcami, w celu doskonalenia procesu kształcenia w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy.
3. Popularyzacja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie