staz

Dnia 27 marca 2024 r. nasi stażyści zakończyli staż uczniowski, który odbywali u dwóch pracodawców:
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w firmie Nowinex Z. Roczkalska, T. Jękosz sp. jawna z Jaworzna,
- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk oraz 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik robotyk w ZPUE S.A z Katowic
Uczniowie pogłębili swoją wiedzę oraz poszerzyli umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie