silesia

W dniu 24 kwietnia 2024 w ramach projektu „Silesia. 4Professionals” („Śląskie. Dla Zawodowców”) odbyła się międzynarodowa konferencja z uczestnictwem zagranicznego partnera projektu. Spotkanie połączone było z debatą ekspercką.
Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców - przedstawicieli różnych instytucji z regionu o charakterze edukacyjnym, oświatowym i gospodarczym. Naszą szkołę reprezentowała dyrektor Aldona Skubiszewska.

 

Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele partnera zagranicznego, którzy podzielili się własnymi doświadczeniami i korzyściami ze współpracy z Województwem Śląskim. Celem wydarzenia była wymiana poglądów i opinii ekspertów w zakresie kształcenia zawodowego oraz zaprezentowanie rezultatów wypracowanych w projekcie. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz powstałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów.
Zwieńczeniem spotkania była debata ekspercka, w której reprezentanci instytucji z sektora gospodarczego i publicznego.