pamiec

„Jest coś, co mrokom się opiera,
jest pamięć, ona nie umiera”

Jak co roku nasza społeczność pamięta również tych, którym zawdzięczamy wolność, którzy z odwagą i męstwem walczyli z okupantem naszego kraju oraz o tych, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju naszego miasta.